Παιδιατρικό

Ελλείψει Παιδιάτρου, τα παιδιατρικά περιστατικά του Κέντρου Υγείας Άντισσας εξετάζονται από γενικό  ή αγροτικό ιατρό.
  • Διάγνωση και Αντιμετώπιση ασθενειών
  • Έλεγχος ανάπτυξης
  • Εμβολιασμοί παιδιών
  • Προληπτικοί έλεγχοι μαθητών και αθλητών
  • Αγωγή Υγείας στα σχολεία της περιφέρειας