Οδοντιατρείο

Ελλείψει Οδοντιάτρου, στο Κέντρου Υγείας Άντισσας δε λειτουργεί Οδοντιατρείο.
  • Πλήρη στοματικό έλεγχο
  • Πλήρη οδοντικό έλεγχο
  • Εξαγωγές
  • Εμφράξεις
  • Αποτρύγωση
  • Φθορίωση (μέχρι την ηλικία των 14 ετών)
  • Ενημέρωση σε σχολεία