Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Οι αιμοληψίες των τακτικών ραντεβού πραγματοποιούνται από τις 8:30 έως τις 10:30 και ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι νηστικός.

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει επίσκεψη σε έναν γιατρό προκειμένου να τους εκδόσει το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, με τις εξετάσεις που πρόκειται να εκτελεστούν.

Στη συνέχεια, το έντυπο παραπεμπτικό παραδίδεται στη Γραμματεία για να σφραγιστεί.

Όσοι ασθενείς διαθέτουν Κάρτα Ιστορικού στο αρχείο του Κέντρου Υγείας, θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την παραλαβή της από το χώρο υποδοχής και να την παραδώσουν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.
Τις υπόλοιπες μέρες και ώρες οι εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται από τους εφημερεύοντες ιατρούς.Εμφάνιση 28 αντικειμένων
ΕξέτασηΠεριγραφήΔίαιταΑ/ΑΚόστοςΔιαθέσιμη
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
ΕξέτασηΠεριγραφήΔίαιταΑ/ΑΚόστοςΔιαθέσιμη
Γενική εξέταση αίματος Αριθμός ερυθρών, λευκών αιμοσφαιρίων και τύπος αυτών, αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη και αιμοπεταλίων  01   
Glu Σάκχαρο αίματος Νηστεία 12 ωρών 02   
Urea Ουρία  03   
Creatinine Κρεατινίνη  04   
SGOT (AST) Τρανσαμινάση οξαλοξική  05   
SGPT (ALT) Τρανσαμινάση πυροσταφυλική  06   
γ-GT Γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάση  07   
Uric acid Ουρικό οξύ  08   
LDH Γαλακτική αφυδρογονάση  09   
CPK Κρεατινική κινάση  10   
Amylase Αμυλάση αίματος  11   
ALP Αλκαλική φωσφατάση  12   
Cholesterol Ολική χοληστερόλη Νηστεία 12 ωρών 13   
HDL Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών Νηστεία 12 ωρών 14   
LDL Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών Νηστεία 12 ωρών 15   
Trig Τριγλυκερίδια Νηστεία 12 ωρών 16   
Bilirubin Χολερυθρίνη ολική  17   
Na Νάτριο αίματος  18   
Κάλιο αίματος  19   
Cl Χλώριο αίματος  20   
ΤΚΕ Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων  21   
INR Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης  22   
CK-MB Κρεατινοφωσφοκινάση κλάσματος MB  23   
MYO Μυοσφαιρίνη  24   
TnI Καρδιακή τροπονίνη I  25   
BNP Νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου Β  26   
D-dimer Προϊόντα διάσπασης ινικής  27   
Γενική εξέταση ούρων Γενική εξέταση ούρων  28   
Εμφάνιση 28 αντικειμένων