Επισκέπτες Υγείας

Οι επισκέπτες υγείας ασχολούνται με προληπτική ιατρική και εμβολιασμούς.
Ωράριο λειτουργίας 07:00-15:00