Διοικητικές

Η διοικητική υπηρεσία προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη στο Κέντρο Υγεία Άντισσας και τα Περιφερειακά Ιατρεία.
Ωράριο λειτουργίας 07:00πμ με 15:00μμ.