Διακομιδές

Στις περιοχές ευθύνης του Κέντρου Υγείας Άντισσας τα περιστατικά που χρήζουν διακομιδής με ασθενοφόρο εξυπηρετούνται με το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας, στις βάρδιες που υπάρχει οδηγός. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οδηγός βάρδιας, τα περιστατικά καλύπτονται από το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης [Τομέας Καλλονής].