Ακτινολογικό

Το Κέντρο Υγείας διαθέτει Ακτινολογικό Τμήμα, το οποίο λειτουργεί τις καθημερινές ημέρες και ώρες από τις 08:00 έως τις 15:00. Στο Ακτινολογικό Τμήμα υπάρχει η δυνατότητα απλών ακτινογραφιών, ενώ δεν υποστηρίζονται αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες και υπέρηχοι. Λόγω έλλειψης ιατρού ακτινολόγου δεν υπάρχει η δυνατότητα γνωμάτευσης των απλών ακτινογραφιών.