Τεχνική Υποστήριξη


ΚΤΗΡΙΑΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ


ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

κ. Ξυπτεpάς Κωνσταντίνος (ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ)
xipteras@ky.antissas.gr | 6906901828
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser