Ιατρεία


Εμφάνιση 6 αντικειμένων
ΕιδικότηταΙατρόςΤηλέφωνοΗλεκτρονική ΘυρίδαΑ/Α
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
ΕιδικότηταΙατρόςΤηλέφωνοΗλεκτρονική ΘυρίδαΑ/Α
Γενικός Ιατρός Ρούσσης Μιχαήλ 2253350032 roussis@ky.antissas.gr 01 
Γενικός Ιατρός Αθανασόπουλος Χαράλαμπος 2253350033  02 
Παθολογικό Παυλής Ευστράτιος 2253350034 pavlis@ky.antissas.gr 03 
Επείγοντα Περιστατικά Ιατρός Εφημερίας 2253350035  06 
Παιδιατρικό  2253350030  07 
Οδοντιατρείο  2253350031  14 
Εμφάνιση 6 αντικειμένων