Γραφεία


Εμφάνιση 6 αντικειμένων
ΓραφείοΤηλέφωνοΗλεκτρονική ΘυρίδαΑ/Α
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
ΓραφείοΤηλέφωνοΗλεκτρονική ΘυρίδαΑ/Α
Διευθυντής 2253350034 pavlis@ky.antissas.gr 05 
Συνταγογράφηση 2253350031 agrotikos@ky.antissas.gr 07 
Επισκέπτης Υγείας 2253350030 matthaiou@ky.antissas.gr 10 
Γραμματεία 2253350050 dimitris@ky.antissas.gr 18 
Γραμματεία 2253350060 ververi@ky.antissas.gr 19 
Γραφείο 2ης Υ.Πε. 2252350070 iatrou@ky.antissas.gr 22 
Εμφάνιση 6 αντικειμένων