Εργαστήρια


Εμφάνιση 5 αντικειμένων
ΤμήμαΤηλέφωνοΗλεκτρονική ΘυρίδαΑ/Α
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
ΤμήμαΤηλέφωνοΗλεκτρονική ΘυρίδαΑ/Α
Τηλεϊατρική 2253350031  09 
Μικροβιολογικό 2253350040 athanasia@ky.antissas.gr 10 
Ακτινολογικό 2253350041 giannakelos@ky.antissas.gr 12 
Μαιευτικό 2253350042  13 
Φυσικοθεραπεύτρια 2253350044  15 
Εμφάνιση 5 αντικειμένων