Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΝΣΗ

Κέντρο Υγείας Άντισσας
Τ.Κ.: 81103 ΑΝΤΙΣΣΑ
Λέσβος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2253350000

ΦΑΞ

2253056250


E-MAIL

info@ky.antissas.gr