Μήνυμα

Κατασκευάζουμε τη νέα μας παρουσία στο διαδίκτυο αλλά χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο για την εισαγωγή όλων των δεδομένων που αφορούν τους πολίτες και το προσωπικό του φορέα μας.

Προτιμήσαμε να λειτουργήσουμε πιλοτικά τον ιστότοπο για να δοθεί και η δυνατότητα στους γιατρούς και τους υπαλλήλους να εξοικειωθούν με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

Για τους παραπάνω λόγους, θα είναι δύσκολο για εμάς να εγγυηθούμε για την πληρότητα και την ακρίβεια όλων στοιχείων που δημοσιεύουμε.

Ευελπιστούμε να δούμε τον ιστότοπο σε πλήρη λειτουργία την 1η Μαρτίου οπότε και αναμένουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
Comments